top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Logistikutbildningar gör skillnad!

11 april 2018 07:04:00

Då Trafikverkets Materialservice ökar sin kapacitet har de beställt utbildning inom logistik av Prolog.


Kurserna anpassades efter Trafikverkets behov med en mix av teori och reflektioner varvade med praktiska övningar. Kursdeltagarna säger att kursen varit mycket givande och gett organisationen en samsyn i begrepp och teori. 

Övningarna upplevdes visualisera vikten av god kommunikation genom hela värdekedjan och gav ”aha”-upplevelser. Ögonen öppnades för strategiska förbättringsåtgärder i det egna arbetet.


Deltagarna fick bedöma sina kunskaper om sina kunders behov före och efter kursen och resultaten är tydliga:


"Det är ett kvalitetskvitto på att Prolog erbjuder logistikutbildningar som gör skillnad på riktigt. Kul att våra kunder blev motiverade och utrustade med nya kunskaper ” säger Jakob Molin, Prolog.


Vill du veta mer om hur Prolog kan stödja din organisation med kompetensutveckling inom logistik, kontakta

Mikael och Jakob

bottom of page