top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Lund satsar stort

6 november 2017 11:50:00

Prolog blir samverkansledare för byggnationen av Hedda Anderssongymnasiet i Lund! Det är ett spännande projekt som ska husera över 2000 elever och byggas i etapper fram till 2023.

"Första steget i samverkansarbetet blir att stödja kommunen i upphandlingen av entreprenören. Det är viktigt att avtalet ger goda förutsättningar för och främjar samverkan", säger Petra Offrell.


Projektet är en viktig del i Prologs strävan att utveckla branschen genom medveten kravställning och att skapa bättre resultat tillsammans genom samverkan.


För mer information om projektet kontakta Jakob Molin.

bottom of page