top of page

Linnea Persson

Konsult

Med strävan att förtäta städer följer stora utmaningar kopplat till logistik och materialhantering

8 november 2019 10:26:00

Vi behöver inte leta särskilt länge för att hitta någon i vår omgivning som är på jakt efter en bostad; En bostad till rätt pris. Bostadsbristen och byggkostnaderna är ett omtalat och omskrivet ämne.


Med strävan att förtäta städer, exempelvis stora exploateringsområden såsom Barkarbystaden/Järfälla, såväl som utbyggnadstakten i Göteborg, Linköping, Lund etc. följer stora utmaningar kopplat till logistik och materialhantering. Genom att tänka efter före, kan utmaningarna kring kostnadsdrivande aktiviteter proaktivt hanteras. 


– Vi i samhällsbyggnadsbranschen har en nyckelroll i förändringsresan mot ett hållbart samhällsbyggande. Vi gör det tillsammans! Prolog hjälper kunder som har sina värdeskapande processer i samhällsbyggandet, och genom att utveckla och implementera nyskapande metoder och verktyg bidrar vi till ett hållbart samhällsbyggande 


Att ställa krav och skapa rätt förutsättningar, utveckla samverkan och samarbete samt enas om en gemensam kraftsamling skulle vara ett första steg mot en förbättrad logistik och utökad logistikplanering inom byggbranschen. På sikt ökar detta branschens effektivitet och produktivitet, förbättrar miljön för staden och dess invånare, samt ger nöjda kunder och beställare. Det skulle kanske också kunna vara ett första steg mot att jag och du får leta lite längre innan vi kan hitta någon i vår omgivning som har svårigheter med att finna en bostad till rätt pris.


Vill du veta mer om Prolog och våra tjänster?

Kontakta Linnea Persson, 010-709 99 17

bottom of page