top of page

Fredrik Friblick

VD

Priserna sjunker - marknaden fungerar

21 september 2017 06:09:00

En del hade tvivlat. Många hade gett upp. Men nu syns det tydligt! Statistiken visar att byggpriserna sjunker. Det blir bland annat mer bostäder för pengarna. Skönt! Branschen har fått kritik genom åren. Nu kan alla andas ut. I alla fall i resten av Europa. För denna utveckling gäller tyvärr inte Sverige.


Ännu en gång utmärker sig den svenska byggmarknaden. Vi intar åter en särställning i Europa. Utredningar visade på 1990-talet och i början av 2000-talet på låg produktivitetsutveckling, svag konkurrens och skenande priser. Sedan dess har priserna ökat helt galet och Sverige sticker ut i EU med högst kostnader för att bygga.


Här hemma skyller alla på alla: somliga tycker att byggnadsarbetarna har för bra betalt, några tycker att byggföretagen tjänar för mycket, många skyller på byggmaterialtillverkarna, en del skyller på regeringen och alla skyller på kommunerna.


Många har svårt att se problem Likt fiskar, som har svårt att relatera till vattnet de simmar i, så har många som simmat länge i branschen svårt att se problem med utvecklingen. Men den som utifrån analyserar samhällsbyggandet ser alarmerande mönster. Då ökningarna fortsätter kan man förledas att tro att det är normalt; att det är en slags naturlag, som gör att kostnaderna ökar. Men så är det inte; kostnadsökningarna är ett resultat av vad vi som samhällsbyggare tillsammans gör. Det finns ingen allsmäktig kraft som driver oss i fördärvet! Det är vi själva.


Drivkrafter för att med kraft och uthållighet motarbeta kostnadsökningar verkar saknas. Lika tydligt som exempelvis Scania i år efter år efter år arbetat systematiskt för att öka produktiviteten och höja kvaliteten i sin verksamhet, lika tydligt saknas sådana strategier i merparten av samhällsbyggandet. Det behövs strategier som omfattar verksamheten över tiden, inte fokus på de enskilda byggprojekten och den kortsiktiga lönsamheten.


Utvecklingen är ohållbar. Prisökningarna leder oss alla i fördärvet, så de naturliga drivkrafterna för att utveckla verksamheten förtvinar. Nu gäller det att bita huvudet av skammen, för vår pinsamma särställning i Europa. Nu måste vi tillsammans kanalisera frustrationen i in i långsiktiga strategier för att skapa mer samhällsbyggande för pengarna. Vem är med?


Fredrik Friblick, VD Prolog


Vill Du veta mer om hur vi kan hjälpa Er med att utveckla produktiviteten i Er organisation för en hållbar stadsutveckling? Kontakta Fredrik Friblick för mer information.

bottom of page