top of page

Prolog träffade studenter inför Branschdagen

17 januari 2018 14:27:00

Hur gör man när man minglar och varför ska man ha ett nätverk?

Fredrik Friblick, Prolog, och Olle Ingman, Ikano Vårdboende, berättade om sina erfarenheter för studenterna på V-sektion, Lunds Tekniska Högskola (LTH). Ett arrangemang som organiserades av projektgruppen för Branschdagen tillsammans med Concretum.


Concretum är en förening vid LTHs V-sektion som har till syfte att stärka kopplingen mellan näringslivet, yrkesverksamma v-ingenjörer och teknologerna. Medlemmarna i Concretum är hedersmedlemmar på V-sektionen och de är alla tidigare V-studenter som nu är ute i näringslivet.  Föreningen har 27 medlemmar och vart annat år väljer studenterna på V-sektionen in två nya medlemmar. Fredrik Friblick är för närvarande ordförande i föreningen och innehar då titeln Donatus. Donatus var byggmästaren för Lunds Domkyrka när den byggdes på 1100-talet. (http://vsek.se/sv/concretum/)

bottom of page