top of page

Prologs frukostseminarier hösten 2017!

10 september 2017 08:26:00

Prologs Marknadsutvecklingschef, Amela Hodizc, berättar: Glad att jag kan fortsätta jobba med upphandlingar! Sen fredag eftermiddag, och min duktiga kollega Simon och jag sitter och förbereder en serie av frukostseminarier på temat ” Hållbar upphandling inom byggbranschen”.


Save the date! Stockholm 14:e november, kl. 07.30-09.00. Göteborg 9:e november, kl. 07.30-09.00. Malmö 10:e november, kl. 07.30-09.00.


Det finns en stor vilja både från beställar-och utförarsidan att använda sig av så kallade funktionsupphandlingar. I en funktionsupphandling ställs krav på funktionen, och efter upphandlingen är entreprenören fri att utföra entreprenaden på det sätt som är lämpligast. Det leder till ökad effektivitet, skapar mervärde och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Jag är helt övertygad om att offentlig upphandling kan vara en drivande kraft för innovationer i samhället och ett kraftfullt verktyg att skapa samhällsnytta.

bottom of page