top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Samverkansworkshop med Spårväg Lund C - Ess!

20 oktober 2017 11:22:00

I veckan samlades 46 engagerade deltagare från samverkansprojektet Spårväg Lund C – Ess under två dagar för att utveckla samverkan och främja goda idéer i projektet.


Prolog är samverkansledare i stadsutvecklingsprojektet med en totalkostnad på 776 mkr. Spårvagnarna som kommer gå mellan Lund C och Brunnshög Ess beräknas börja rulla under våren 2020.


Produktionsingenjör Alice Haggren från Skanska var mycket nöjd med workshopen och säger att: ”Genom att projektet görs i samverkan får vi en bättre förståelse för kunden och de får bättre förståelse för oss. Vi kan tillsammans dra nytta av varandras kompetenser i projektet!”.


Vill du veta mer? Kontakta Jakob Molin för mer information.

bottom of page