top of page

Fredrik Friblick

VD

Släpp flaggan

29 mars 2018 09:26:00

-Oj, detta var något helt annorlunda än det vi vanligtvis talar om i skolan, sa Ellen Brandt som studerar på Chalmers. Mycket inspirerande! 


-Jag talade i min jubileumsföreläsning om att det är vi tillsammans som kan sänka kvalitetsfelkostnaderna och öka produktiviteten, säger Fredrik Friblick från Prolog. Problemen beror på att vi inte arbetar målmedvetet och strategiskt i byggbranschens företag för att komma till rätta med problemen. Och det kan vi ändra på. Det måste vi ändra på! Studenterna som är på väg in i branschen har en fantastisk möjlighet att ta tag i dessa möjligheter och utveckla samhällsbyggandet mot en ledande del av samhället.


Klicka på länken nedan för att komma till CMBs hemsida och för att få se ett kort videoklipp från Fredriks gästföreläsning.

https://youtu.be/XbIb5B4Qvk0


bottom of page