top of page

Jesper Lundgren

Regionchef Stockholm, Verksamhetsutvecklingschef

Snabbare projektering

4 september 2020 08:45:00

Ikano Bostad arbetar ständigt för att sänka projektkostnaderna och ett viktigt område är projekteringen. I Västra Hamnen utvecklas projekt i rask takt tillsammans med engagerade och duktiga projektörer och entreprenörer .


Jag ser inte hur vi skulle kunna hålla tidplanen utan att använda visuell projektering. Arbetssättet skapar utrymme för mer projektering med färre oengagerade, ineffektiva och kostsamma möten” -  framhåller Owe Gustafsson, Projekteringsledare 

"Vi har mycket duktiga projektörer och vi tränar i alla projekt på att tillsammans skapa samma värde på kortare tid" säger Joakim Reslow, Ikano Bostad

 

"Vi har arbetat tillsammans med Ikano Bostad för att utveckla projekteringen under flera år, vi gillar kunder som arbetar långsiktigt med att öka produktiviteten" säger Jakob Dybjer, Prolog


Vill Du veta mer om hur Du kan öka produktiviteten i Dina processer och bli en av de ledande aktörerna, kontakta Jesper Lundgren, Prolog

bottom of page