top of page

Spännande workshop tillsammans med Centrum för Byggeffektivitet på KTH

23 februari 2018 08:53:00

Den 22 februari anordnande Centrum för Byggeffektivitet tillsammans med Prolog en workshop på KTH för att diskutera byggherrars och beställares roll kopplat till bygglogistiken. 

Det var ett gäng taggade personer från flera olika aktörer som deltog och eftermiddagen kantades av många intressanta diskussioner. Ämnen som diskuterades var bland annat gällande hur en byggherre bör driva utvecklingen av hållbart samhällsbyggande genom en god bygglogistik. 


Det var en väldigt intressant workshop, speciellt då det var en stor variation av byggherrar, entreprenörer och konsulter som deltog. Att kunna få möjligheten att få höra flera olika perspektiv på hur beställare och byggherrar ska agera i frågor kopplat till bygglogistiken var mycket spännande."  Johan Brycker, på Prolog. 


En fungerade bygglogistik är en väldigt central och viktig del för erhålla en god produktion. I dagens bygg-Sverige finns det stora utrymmen och även möjligheter för att effektivisera logistiken, detta för att bland annat kunna erhålla mer produktiva och lönsammare projekt.


Vill du veta mer om logistik och det som Prolog erbjuder, kontakta Johan.

bottom of page