top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Svenska fotbollsförbundet imponerades

8 december 2017 14:29:00

Projektgruppen Idrottsområde Söder i Kristianstad planerar slutfasen i projektet och säkerställer att överlämning till drift och underhåll blir riktigt bra. Samtidigt genomförs erfarenhetsåterföring med fokus på projektets framgångar och förbättringsområden. Svenska fotbollsförbundet har besökt anläggningen.


”Svenska fotbollsförbundet är imponerade över flera innovativa lösningar och den fina anläggning vi har skapat. I det här projektet har vi på riktigt lyckats skapa Mer idrott för pengarna” säger Anders Magnusson, Kommunledningskontoret Kristianstad.


”Bra samarbetsklimat och roligt att gå till jobbet varje dag”, Jacob Tornberg, NCC Platschef.

 

”Kul att jobba i projekt med så härligt samarbetsklimat där deltagarna är beredda att ändra sina arbetssätt för en bättre slutprodukt, Jacob Molin, Prolog.


Vill du veta mer om hur Prolog arbetar med samverkansledning kontakta Jakob Molin.

bottom of page