top of page

Natalia Baraslievska

Konsult

Synlig planering

2 maj 2022 12:02:00

Malmö stads Stadsfastigheter satsar på att utveckla sina processer. En viktig del är projekteringen, där man tillsammans med sina konsulter vill korta tider och sänka kostnader med bibehållen hög kvalitet. Därför satsar man på uppdatera kompetensen inom Visuell planering. -Metoderna är mycket uppskattade; det är ett effektivt sätt att tillsammans som ett team identifiera dubbelarbete eller överarbete. Slöserier rensas bort ur processerna och ledtiderna kortas, säger Jakob Dybjer från Prolog 


-En mycket bra metod, som jag absolut kommer att använda. Jag gillade alla de praktiska övningarna, säger Mohammad Raad Chazandar från Stadsfastigheter.Vill Du veta mer om Prologs visuella metoder för att effektivisera byggandet, kontakta Natalia Baraslievska

010-709 99 23, natalia.baraslievska@prolog.sebottom of page