top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Tillsammans gör vi skillnad

20 augusti 2018 10:49:00

I förra veckan hölls panelsamtalet om hur ett hållbart och innovativt bostadsbyggande kan skapa stark kunskaps- och ekonomisk tillväxt. Härligt mingel, fullsatt och många spännande diskussioner kantade ett färgstarkt panelsamtal med framstående representanter från bland annat Malmö Stad, Malmö Universitet och Hyresgästföreningen. 


- Ett hållbart samhällsbyggande kräver att vi jobbar tillsammans på ett innovativt sätt och har mod att våga förändra och göra annorlunda. När akademin, näringsliv och staden möts så skapar vi goda förutsättningar att hitta nya gemensamma lösningar som gör skillnad på riktigt, säger Amela Hodzic marknadsutvecklingschef på Prolog.


Om ni vill veta mer om hur Prolog jobbar med hållbarhet, innovationer och effektivisering av byggandet så kontakta Jakob Molin.

bottom of page