top of page

Tillsammans utvecklar vi och stärker Samhällsbyggandet!

19 januari 2018 13:36:00

I torsdags, den 18 januari, var det dags för en efterlängtad releasefest för Prolog och Byggherrarnas nya bok om Partnering; Tillsammans för en bättre slutprodukt!


Kvällen inleddes med seminarium där två av författarna; Petra Offrell och Alexandra Dahlberg presenterade boken. Under ett panelsamtal lett av Fredrik Friblick diskuterades sedan frågor som; På vilket sätt behöver branschen utmanas för att produktiviteten ska öka? Hur jobbar vi mer med dialogbaserad upphandling? Och vilka typer av projekt passar egentligen för strategisk partnering?


Med i panelen var:

Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad

Helena Tellberg, Produktchef Partnering Peab Affärsområde Anläggning

Taina Sunnarborg, Fastighetsutvecklingschef Nacka kommun

Lars-Gunnar Sjöö, Senior rådgivare Bygg och Fastighetsutveckling Uppsalahem


Stort tack till panelen och alla gäster som kom! Tack till bra och givande diskussioner som kommer att leda oss till nya affärsmodeller.


”För att utveckla vår sektor måste vi ta del av de medel som finns. Möjligheten finns om vi tar den!” Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad


”Det är spännande att vi fått så positiv respons på vår nya bok om Partnering! Det känns kul att bidra till att öka kunskapen och skapa nyttor i flera nya partneringprojekt – jag brinner verkligen för samverkan och tror starkt på att det är bästa sättet att arbeta tillsammans för en bättre slutprodukt.” Petra Offrell, författare och regionchef Prolog


”Alla lyckade partneringprojekt i min studie pekar på vikten av täta möten för en snabb och flexibel hantering, där parterna har mandat och kompetens att fatta beslut för projektet direkt i pågående möte. Alla projekt pekar på vikten av att projektets medlemmar tidigt förstår varandra och kontraktets uppbyggnad.” Helena Tellberg, Produktchef Partnering Peab Affärsområde Anläggning..


Vill Du beställa böcker eller veta mer om hur Du kan jobba med strategisk partnering? Kontakta någon av Prologs regionchefer:

Malmö: Jakob Molin

Stockholm: Fredrik Friblick

bottom of page