top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Trafikverket utvecklar järnvägsbyggandet!

2 oktober 2019 11:56:00

Trafikverket utvecklar järnvägsbyggandet genom att korta ledtiderna! Detta är ett projekt som har potential att skapa innovativa lösningar som i sin tur kan skapa stor samhällsnytta! 


Det är oerhört givande att, på plats ute i anläggningsprojekten, se hur material levereras och hanteras innan det byggs in i anläggningen. Entreprenörerna är duktiga och gör allt för att optimera sitt arbete. Kitting är ett beprövat sätt att korta ledtider och för rätt produktgrupp är Kitting ett effektivt sätt att hjälpa entreprenörerna i järnvägsprojekten att höja sin produktivitet" -  Jakob Molin, Prolog


Om Du vill veta mer om effektivisering av materialflöden, kostnadseffektivt samhällsbyggande - och hur Ni skulle kunna ha nytta av det i er verksamhet; ta då kontakt med Jakob Molin!

bottom of page