top of page

Fredrik Friblick

VD

Utmanande och utvecklande Byggherrar

15 april 2019 07:47:00

Prolog är ett konsultföretag som utvecklar och implementerar nyskapande metoder och verktyg för ett hållbart samhällsbyggande - Vi brinner för att effektivisera byggandet. Som ett steg i detta driver Prolog ett strategiskt arbete med fokus på produktivitetsutveckling, leverantörsutveckling, lean, logistik och beställarkompetens i samhällsbyggnadssektorn. Vår VD, Fredrik Friblick, fick i dagarna äran att hålla i ett föredrag på Byggherredagen i Stockholm med temat ”Utmanande och Utvecklande Byggherrar”. Här finns en intervjun från tillfället.


Vill du veta mer om hur Du kan utveckla Din organisation och nå resultat?


Kontakta Fredrik Friblick.

bottom of page