top of page

Välkommen på panelsamtal och mingel under Malmöfestivalen den 16 augusti

7 augusti 2018 05:11:00- Hur kan ett hållbart och innovativt bostadsbyggande skapa stark kunskaps- och ekonomisk tillväxt?


Bostadsbrist är en stor utmaning för Malmö och hela Sverige. Prisutvecklingen i byggandet gör att nyproducerade bostadslösningar blir för dyra för dem som har störst behov. Unga vuxna och studenter har svårt att komma in på bostadsmarknaden och det påverkar både arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter och integration.


Tillsammans kan vi skapa nya innovativa lösningar för ett mer ekonomiskt, ekologiskt och hållbart samhälle. Men hur gör vi det? Hur bygger vi nya hyresrätter för alla? Hur skapar vi en inkluderande bostadsmarknad som bidrar till sund konkurrens, ökad produktivitet och stark ekonomisk tillväxt? 


Agenda 

17.00  Mingel med deltagarna 

17.30  Panelsamtal 

18.30  Mingel + lättare förtäring 


I panelen 

Katrin Stjernfeldt Jammeh Kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö 

Tapio Salonen Vicerektor vid Malmö universitet 

Jonas Nygren Förbundsdirektör, Hyresgästföreningen 

Charlotta Nilsen Regionchef, Veidekke Bostad i Skånebottom of page