top of page

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Verksamhetsanpassad projektledarutbildning på utrullning

27 september 2018 09:37:00

Prolog har fått förmånen att arbeta med en kommun i Sydsverige med att utveckla deras projektledare och projektledningsprocesser. Syftet är att säkra en gemensam metodik och skapa trygghet i gemensamma arbetssätt. 


- Under de två senaste utbildningsdagarna hade vi bland annat bra diskussioner om hur man prioriterar bland krav. Jag använder gärna MoSCoW-modellen, säger Hans-Christian Callisen förändringsledare på Prolog.


Vill du veta mer om Prologs verksamhetsanpassade utbildningsprogram för projektledare kontakta Jakob Molin

bottom of page